čtvrtek 16. ledna 2020

ZAHRADNÍ BOMBA - další kroky naší cesty


ZAHRADNÍ BOMBA je prostě "bomba". Pravidelně každý měsíc se pouštíme na výpravu za poznáním na naši školní zahradu. Plníme řadu zajímavých úkolů a pozorování, pracujeme ve skupinách, tvoříme výzkumné otázky a snažíme se potvrdit nebo vyvrátit naše stanovené hypotézy.
Při práci ve skupině si rozdělujeme jednotlivé role a snažíme se dodržovat předem stanovená pravidla. Nikdy se nejedná o zrovna jednoduchý úkol, neboť práce na nás samotných bývá tou nejtěžší.


CO VŠECHNO JSME NA ZAHRADĚ DĚLALI?
NA CO VŠECHNO JSME PŘIŠLI?
CO BYLO V ÚKOLNÍČKU?
...odpovědět si můžete dalším čtením... :-)