středa 8. června 2022

MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD - Aneb Centra aktivit na školní zahradě...

Letošní MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD nás také inspiroval k realizaci center aktivit na školní zahradě. Doufám, že už i VY víte, že učit se venku je zcela přirozené. Pokud přeci jen váháte, možná vám pomohou informace a především odpovědi na otázku: Proč učit venku? na uvedeném odkazu.

https://ucimesevenku.cz/proc-ucit-venku/

Nám už je to jasné, víme, proč děláme to, co děláme a především si to společně i užíváme.

Neboť k tomu, abychom se něco nového naučili, nepotřebujeme sedět pouze v lavici, ale můžeme se učit i venku na naší školní zahradě, na kterou jsme patřičně hrdí. 

Neboť nás neustále inspiruje ...

Každé ráno jsme se sešli v ranním kruhu, kde jsme se nejen pozdravili, ale proběhla i krátká ranní "bleskovka", kdy každý mohl ostatním sdělit, na co se těší, co se mu podařilo předcházející den, popřípadě upozornit na to, co je v jeho životě nyní to nejzajímavější ..prostě cokoliv, co kdo považuje za potřebné sdílet s ostatními. Samozřejmě vše může probíhat jen za určitých pravidel, jinak bychom možná někteří trávili v ranním kruhu i svá odpoledne. 👀😀

Následovala část, kdy nám Dita sdělila, co bude následovat, na čem budeme pracovat nejen daný konkrétní den, ale i po celý týden, který jsme měli trávit na školní zahradě. Dostali jsme týdenní plán...

Pokud by vás zajímalo, jak takový den může vypadat, můžete se podívat na uvedený odkaz, kde potřebné informace získáte.

 https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zacit-spolu-na-zs/

Bylo toho tolik, co jsme za ten společný týden ve škole zvládli, že jen trochu nadzvedneme naši pokličku. Letošní ročník MĚSÍCE ŠKOLNÍCH ZAHRAD byl zaměřen na téma MŮJ SOUSED STROM

Kdyby vás případně zajímalo, o čem vlastně takový MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD je, můžete se opět pustit do čtení na uvedeném odkazu.

https://ucimesevenku.cz/mesic-skolnich-zahrad-2022/

Každoročně v měsíci květnu školy po celém světe oslavují své zahrady, neboli místa, která umožńují a dovolují učit se hrou, sovbodně objevovat a zažívat řadu dobrodružství spojených s učením. Původcem myšlenky je Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA). V Česku je jejím členem Nadace Proměny Karla Komárka. Jen je nutné zmínit, že se nejedná jen o trávení volného času na školní zahradě, ale v rámci uvedeného projektu jsou k dispozici i různé metodické materiály tvořené řadou odborníků a pedagogických pracovníků, kterých velmi rádi využíváme. Vždy si z nich tak trochu poskládáme svůj vlastní MĚSÍC NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY. Zařazujeme pravidelně řadu vlastních aktivit, které se zrovna pro nás v aktuální čas stávají smysluplné a inspirující pro další práci.

V úvodním bloku společné práce, kdy vám nyní nadzvedneme pokličku 👀👍, se každý zamyslel nad svým STROMEM POCITŮ a vybral si panáčka, který odpovídal jeho aktuálnímu pocitu. Nebylo to pro nás těžké, neboť  STROM POCITŮ moc dobře známe. A protože byste si ho možná také rádi zkusili, přikládáme jeho podobu.

Využívá se také při třídní sociometrii. Možná jste na takový strom již někdy narazili nebo na jeho upravené podoby. Náš strom (s kterým pracujeme) je bez úprav, doplnění. Vždy záleží, jak si daného panáčka kdo vysvětlí, jak jej pochopí. Rádi společně i diskutujeme nad tím, jak to kdo z nás vnímá. Musíme přiznat, že je to mnohdy velmi zajímavé povídání. Závěrem vždy dojdeme k tomu, že ne vždy stejnou věc vnímáme všichni stejně.  A je to špatně? Co myslíte?

K dispozici i na uvedeném odkazu:

Jakmile jsme si vybrali panáčka, nastala chvíle našeho POSLEDNÍHO SLOVA. Nejprve si ostatní prohlíželi naše panáčky a snažili se říci, proč si kdo z nás kterého panáčka vybral a vybarvil. Následovalo POSLEDNÍ SLOVO autora, který objasnil své vlastní důvody výběru.


Na základě POSLEDNÍCH SLOV jsme mlčky, aniž bychom řekli jediné slovo, vytvořili skupiny. Záleželo na tom, který panáček nám připadal stejný nebo více podobný tomu našemu. Následovala diskuse, objasnění našeho postoje a argumentování, proč kdo a kam patří, proč to tak cítí.... 

Zjistili jsme, že ne vždy panáčci musí dělat to stejné, aby se stejně cítili...

Nepřipomíná vám to něco? Nemyslíte, že to tak mnohdy může být i ve světě lidí?

Pokud jde o stromy, doporučujeme velmi zajímavou knihu, ke které se často tolik vracíme. Jedná se o knihu, kterou napsala Bolfová Kamila a Kršňák Jan - KDYBY LIDI BYLI STROMY.

 Knihu tvoří sedm kapitol. Každá z kapitol vypráví o člověku. Třeba o jeho myšlenkách, pohybu a klidu, srdci, vnímání a prožívání, dotecích a pohlazeních, o dechu a zpěvu, o tanci...za každou pohádkovou kapitolou je řada her s jejich popisem, které si můžete potom zahrát.

Kdyby vás zaujala naše oblíbená kniha, 
můžete do ní na chvíli sami nahlédnout na uvedeném odkaze.
 
Čtení s otázkou první kapitoly bylo nejen plné otázek, 
ale i myšlenek, pocitů a emocí. 

Otázky:
Jaké by to bylo, kdyby lidi byli stromy?
Nestěžovat si znamená být spokojen?
Jaké je to být v něčem odlišný, jiný?
Kdy se tak někdo může cítit?

A co to znamená být tím, kým jsme?


....co to vlastně znamená být sami sebou.
Být Františkem znamená...  ?
Být Anetou znamená...  ?
Být Maxem znamená...  ?

 
...nahlas jsme po kruhu každý svou větu přečetl...
Nastala taková zvláštní chvíle. Bylo ticho, nikdo nic neříkal. 
Bylo slyšet jen toho, kdo četl svou větu a různé zvuky, které naše zahrada vydávala. 
 

Zahráli jsme si jednu z uvedených her - STROMOČLOVĚK
(v knize uvedena na straně 15)

Všichni jsme si sundali boty, abychom mohli lépe vnímat přírodu - zem. Každý jsme si na školní zahradě našel nějaké místo, kde se cítíme dobře, kde bychom případně chtěli růst, pokud bychom byli stromem. Kde bychom chtěli zapustit své kořeny... Potom jsme se snažili alespoň minulut vydržet stát jako strom, mlčet a vnímat jen zem, zvuky a vůni svého okolí. Následně jsme si jako správní "STROMOČLOVĚKOVÉ" popovídali o tom...

-jaké místo jsme si na zahradě vybrali a proč...
-jakým stromem jsme byli...
-jak jsme se cítili...
-co všechno jsme vnímali, slyšeli, cítili a viděli... 


Pustili jsme se i do vlastních podob našich stromů
Zamýšleli jsme se sami nad sebou a dobrovolně sdíleli svou podobu s ostatními v učební skupině. Mnohdy je důležité uvědomit si, co nám dává sílů, stabilitu nebo co nám umožňuje růst a sílit. Co všechno umíme a co bychom umět chtěli nebo co nám to vlastně přinese, když to umět budeme...

Takhle nějak jsme si užili knihu KDYBY LIDI BYLI STROMY v tomto týdnu 
a věříme, že se k ní jistě brzy zase společně dostaneme.
 
 A jak jsme si užili na školní zahradě celý týden?
Co jsme dělali v jednotlivých centrech?
A dají se vůbec realizovat centra i na školní zahradě?

Pokud budete ve čtení ještě chvilku pokračovat, 
možná na odpovědi přijdete sami. 👍😉
A pokud by vás dané téma zajímalo ještě trochu více, můžete se více informací dozvědět opět na přiloženém odkazu. - ŠKOLNÍ ZAHRADA zvládne i UČIT! 👀👍
 
ATELIÉR 
-inspirace v úkolech v rámci letošního MĚSÍCE ŠKOLNÍCH ZAHRAD
 
ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ 
-inspirace v úkolech v rámci letošního MĚSÍCE ŠKOLNÍHC ZAHRAD
-každý si vybral knihu v třídní knihovně
-jednalo se o volné čtení s využitím třífázového modelu učení
-doporučujeme ponechat více času na vzájemné sdílení, které si vždy užíváme. Často při sdílení objevíme knihu, kterou si následně chceme přečíst i MY. Půjčujeme si knihy z třídní knihovny i domů, půjčujeme si knihy i vzájemně mezi sebou. Jsme si neustálou vzájemnou inspirací. A pokud ne, tak nikdy nezklame ZÁSILKA ZE SVĚTA KNIH, kdy nám vždy Dita připraví další knižní poklady, které stojí za to minimálně otevřít.
 
 ČESKÝ JAZYK - PSANÍ
-psaní příběhů o stromech
-hledání slov a vět po zahradě, tvorba vět a souvětí, tvorba krátkých příběhů
nebo
-tvorba stran do třídní encyklopedie - STROMY

 MATEMATIKA
-práce s náčrtkem zahrady + plánování dalších projektů
-počítání obvodů, obsahů
-ZAHRADNÍKŮV ROZPOČET
-každá skupina obdržela určitý rozpočet, se kterým mohla naložit dle svého uvážení v rámci rozšiřování a obohacování prostor školní zahrady. Promyslet, co kde a kam vysadíme, kolik to asi tak bude stát a zdali na všechno budeme mít dostatečný rozpočet. Nejkomplikovanější pro nás bylo především sladit představy všech členů skupin a pokusit se dojít k určitému kompromisu, aniž by kdokoliv z nás nebyl naštvaný nebo smutný. Nebylo to dvakrát jednoduché...
 
POKUSY A OBJEVY
-pozorování a bádání - ROSTLINY ŠKOLNÍ ZAHRADY

V návaznosti na činnosti spojené s objevováním nového o rostlinách, které nám rostou přímo před očima na naší zahradě, byla i pracovní dílna s jednou z našich maminek. Nejen, že s námi trávila celé jedno školní dopoledne na školní zahradě a prý se jí u nás velmi líbilo, ....ale postarala se i o naše VELKÉ POZNÁNÍ, za což ji znovu děkujeme. Bylo to fajn. A to zřejmě nejen pro ni, ale i pro nás.
 
Nejprve jsme se s některými rostlinami seznámili.
Měli jsme možnost vidět je v celé jejich kráse.
Mnohdy vůbec netušíme, jak vypadá rostlina pod zemí.


 
Dozvěděli jsme se o nich řadu zajímavých věcí:
-k čemu slouží třeba i nám
-jak nám mohou pomoci
-co všechno z nich můžeme připravit
 

...podívali jsme se zblízka, osahali, přivoněli i ochutnali 
a dokonce se někteří i namazali...👀👍 

 Následovala výprava naší zahradou, kde jsme poznávali, jaké rostliny kde rostou, 
které z nich jsou zároveň i léčivé. Vůbec jsme netušili, co všechno vlastně na zahradě roste.👀


Tady jsme se dokonce i naučili dělat "řechtačky".

..ptali jsme se na všechno, co nás zajímalo....


..někteří ještě pokračovali ve čtení zajimavých informací o rostlinách v různých odborných knihách a jiní se pustili do vybarvování obrázků rostlin...

...a tohle bylo naše hodnocení pracovní dílny.
Každý si vybral obrázek z nabídky a zdůvodnil svůj výběr s ohledem na prožitou pracovní dílnu.

 
 DĚKUJEME, BYLO TO FAJN! 👍
 
 

 
Při objasňování zadané domácí práce jsme se rovnou pustili do dobrovolných úkolů. Taky všichni umíte pískat na trávu? Nevydrželi jsme až domů, museli jsme to vyzkoušet...  😉
 

...no, někdo nezapískal ani kdyby ... 😂
 
Na otázku: Co to zmanená, když se o někom řekne, že "rejpe?
Zněla odpověď: "To je jako ...když pořád rejpe náš děda." 👍😉

Protože jsme potřebovali pevně zachytit naši společnou práci na zahradě, bylo součástí úkolníčku i vázání uzlů. Takového "DOBRÁČKA" uvázal každý. Vždyť zároveň udělat "dobrý skutek" pro naši zahradu se přímo nabízí. A do čeho všeho se pustíme? Co je naší další zahradní výzvou? 

Tak snad o tom i někdy příště...

 

 
Marco dokonce zvládá udělat smyčku jednou rukou a mnozí se pustili 
i do záhadnějších uzlů, až se jim ruce málem zamotaly.

 
...takhle to potom vypadalo doma...

A vidíte: "..S úsměvem jde všechno líp!"


Není možné sdílet vše, co se u nás děje. Nic jiného bychom asi nedělali. 👎 Možná by se hodil nějaký školní redaktor, který by průběžně zpravovával naše výstupy a důkazy o učení. Nevadí nám, když nadzvednete naši pokličku a podíváte se, jak to u nás vypadá. Ani nám nečiní žádné potíže přijmout i to, že se do podobných věcí pustíte také. Jsme za to upřímně rádi. Užijte si to stejně jako MY!
 
A hlavně nezapomeňte na to, že ...
"Vědomost a dovednost je pevná tehdy, pokud je spojená s prožitkem..."


Děkujeme všem, kterým se naše práce líbí a upřímně s námi své pocity sdílejí.

Děkujeme za možnost a především za to, že jsme se "našli". 
Je nám tu spolu dobře. 😉

1 komentář:

  1. Chceme víc smajlíků a vykřičníků, pište jen CAPSLOCKEM !!!

    OdpovědětVymazat