sobota 9. května 2020

UČÍME SE DOMA - aneb Jak to u nás vypadá? 6_STEJNĚ JAKO O SEBE.. PEČUJI I O TEBE :-)

S ohledem na to, že tento týden je DEN ZEMĚ, není možné, abychom v tento den na naši milou planetu nevzpomněli. To by nebylo, aby LESNÍ TŘÍDA zapomněla!!! :-)

Ať už jsme spolu nebo každý někde jinde, přesto si na ni vzpomeneme a zapečujeme. Tentokrát nejen o naši planetu, ale i sami o sebe, neboť nejdůležitější je začít u sebe samotného!


A JAK JSME PEČOVALI?
O ČEM VŠEM JSME PŘEMÝŠLELI?
A CO BYCHOM VÁS TAKÉ CHTĚLI NAUČIT?
O ČEM BYSTE MĚLI PŘEMÝŠLET I VY?

....Je toho spousta, nad čím bychom se všichni měli zamyslet, natož v této době, která k tomu svým způsobem také vybízí.
Na druhou stranu, pokud nechceme, tak se stejně nic nezmění. :-(
MY však chceme a NIC nevzdáme! :-)   ........ To by bylo, aby nebylo .....
Jak to vypadá, když jsme spolu? Možná by bylo nyní fajn, tak trochu zavzpomínat na pár okamžiků, které většinou společně v tento čas podnikáme!

PÁR VZPOMÍNEK...

UKLÍZÍME SVĚT  kolem sebe, zapojujeme se do celostátních projektů.
Ať už tu bydlíme nebo ne, cítíme se součástí obce Nová Ves I., jsme rádi, že tu máme něco, co nás všechny spojuje - NAŠI ŠKOLU, NAŠI PROSPERITU!SÁZÍME STROMY v blízkém okolí obce, snažíme se podpořit a rozvíjet místní přírodní prostředí zejména tím, že každý rok vysazujeme několik stromů. 
Letos to společně nezvládneme! :-( Nevadí, příští školní rok začneme hned na podzim DNEM STROMŮ a když už, tak jednou tolik.... musíme vynahradit to, co jsme letos na jaře nemohli udělat a něco po sobě tady zanechat! :-)
 Vzájemně si pomáháme a neřešíme, jestli kluk klukovi nebo holka holce, prostě jsme všichni "JEDNO"  a jsme na to patřičně hrdí. Zvláštní je, že nám to nejvíce jde třeba zrovna v těchto chvílích. Mnohdy se s tím také musíme trochu vypořádat, ale není krásné nás takhle vidět?Chodíme do přírody, podnikáme výpravy za poznáním a nejen to...
 Pracujeme na skupinových úkolech...


Ale i ve škole nebo doma se věnujeme naší "ZEMĚKULIČCE"...

 A JAK TO BYLO LETOS DOMA?
Doma jsme pracovali na několika úkolem zaměřených především na naši ZEMĚKULIČKU.. :-)
Každý si z nabízených 5 úkolů mohl vybrat jakékoliv dva, a to podle své vlastní volby.

Tak například po poslechu písničky Chválím tě Země má od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře,
https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M
měl každý napsat buď krátký dopis planetě nebo ji napsat krátké přání,
případně natočit krátké video.


Součástí dalšího úkolu bylo zhlédnutí krátkého videa o CESTĚ ODPADU (https://www.youtube.com/watch?v=uyvRGjA_A0I&t=77s) a zapsání do sešitu, na volný list papíru, proč bychom měli odpad třídit nebo natočení krátkého videa.
Jedním z úkolů bylo například zaměřit se i na ZVUKY PŘÍRODY. Zaposlouchat se do tichého povídání PLANETY ZEMĚ (https://www.youtube.com/watch?v=0b04vXR3als), podniknout tajnou výpravu do přírody, zaposlouchat se do jejích zvuků a pokusit se krátké povídání zachytit pro ostatní. :-)


 Nebo jsme mohli sepsat seznam alespoň 10 věcí, které bychom osobně mohli pro planetu Zemi udělat, jak bychom o ní mohli za pečovat a stát se tak jejím PEČOVATELEM/PEČOVATELKOU.

Posledním úkolem bylo vytvořit TABULKU POLOČASU ROZPADU, kdy jsme měli na internetu vyhledat nebo od někoho doma zjistit, jak dlouho se rozkládá ve volné přírodě například: ohryzek od jablka, papír, slupka od banánu nebo pomeranče, vlněná ponožka, krabice od nápoje bez hliníkové fólie, nedopalek cigarety, plechovka, igelitový sáček, žvýkačka a řada dalších "vymožeností"...
Tak tady to máte, možná budete sami překvapení..Ze všech úkolů jsme se však nejvíce zaměřili na CESTU ODPADU, kterou považujeme za zcela zásadní. Ve škole také třídíme odpad, v každé učebně jsou třídící boxy, papír shromažďujeme a následně necháváme odvézt do sběrného dvoru nebo výkupu. 
Musíme však zároveň poznamenat, že výkup starého papíru je stále více a více komplikovanější. 
Jsou i místa, kde již starý papír nechtějí vykupovat. :-(

Ale přesto nezapomínejme na naši ZEMĚKULIČKU 
a pokusme se jí i tímto minimálním krokem pomoci. 
Neboť pokud každý začne sám u sebe, tak máme vyhráno! :-)

Tak jak to vypadá u nás doma?
nebo
Jaká doporučení byste si nyní měli od nás poslechnout?
Pokud nezapomeneme na péči o NAŠÍ PLANETU
tak budeme moci vyrazit na výpravy za poznáním a nejen za nimi. 
Budeme mít možnost vidět a být součástí třeba tohoto...

A NEBYLA BY TO ŠKODA?! Vždyť i u nás je tak krásně...Když už jsme pečovali o ZEMĚKULIČKU, tak jsme tak trochu zapečovali i o sebe. 
V čem ta péče spočívala?
Co všechno jsme pro sebe udělali a co jsme se zároveň i naučili?
No, podívejte se...

Tak například jsme o sebe nebo i o své blízké zapečovali tím, 
že jsme připravili "ZDRAVOU SVAČINU". A samozřejmě připsali i jednoduchý recept, 
jak takovou dobrotu můžete připravit třeba i VY :-)...


Někteří se pouští dokonce i do přípravy různých lektvarů.. :-)


Pustili jsme se i do výběru zdravých jídel a vytvořili jsme jednoduchý jídelníček.

V anglickém jazyce jsme pracovali na seznamu zdravých a nezdravých potravin, tvořili jsme hádanku, myšlenkovou mapu nebo věty, například: jak říci, že máme hlad; co jsme měli k obědu nebo k večeři; jaké je naše oblíbené nebo neoblíbené jídlo a do jaké restaurace chodíme rádi... :-)

Když už se tak dobře najíme, neměli bychom zapomenout ani na malé pomocníky, 
které v ústech máme. :-)
Jak jste na tom třeba se správným čištění zubů VY? :-)

Buď jsme sepsali pravidla na papír nebo jsme se pustili do přímé ukázky.
Jak jsme každý chtěl, co pro nás bylo příjemnější a přijatelnější.. :-)

..někteří se pustili do všeho.. :-) Bylo těžké vybrat, tak se nedalo nic jiného dělat...Abychom věděli, o koho vlastně pečujeme, podívali jsme se buď do učebnice a přečetli jsme si nějaké zajímavé a zároveň i důležité informace nebo jsme se podívali na dokument. 
Pokud chcete, můžete se podívat také. :-)
Třeba narazíte na něco, co bude i pro Vás přínosné...

A na základě zjištěných informací jsme pracovali na záznamu do sešitů apod.


Někteří v rámci práce tohoto týdne pracovali na úkolech, které souvisely s životem Keltů, pracovali s informacemi o jejich životě v učebnici nebo mohli získat potřebné informace v různých dokumentech, které o živote Keltů pojednávají. Na jejich základě potom napsat několik tvrzení pro ostatní, zda to pravda je či nikoliv.


Dozvěděli jsme se, že život Keltů byl plný symboliky, magie a řady tajemných věcí. Pokusili jsme se vytvořit svůj vlastní magický symbol, pojmenovat jej, zapsat k čemu slouží, jak pomáhá a co přináší..

Dobrovolně jsme mohli vyrazit i na výpravu za poznání a pokusit se vytvořit dle vlastní fantazie
TAJEMNÉHO DUCHA LESA.
Využít jsme při práci mohli nalezených přírodnin a přírodních objektů. Případně se pokusit i začlenit ducha do vhodného prostředí. Takové duchy nyní můžete v lese potkat. :-)Průběžně pracujeme i na svých ČTENÁŘSKÝCH METRECH
zapisujeme si přečtené knihy do svých DENÍKŮ. Někteří z nás pro tento týden zvolili tematický metr. :-)


 Jiní už marně hledají na svých metrech místo, kam zapsat přečtené strany. :-)
Dalším průběžným úkolem je plnění úkolů do JARNÍHO DENÍKU POZNÁNÍ. Mnozí již nemají vlastně ani co plnit, přesto si najdou chvilku a pravidelně si někam zajdou..


nebo se jen tak posadí :-)... ..a nebo si někam i vylezou.. :-)


 ..a svou koordinaci pohybu tím taktéž vyzkouší.. :-)


Samozřejmě jsme nepodcenili ani pravidelné procvičování probíraného učiva, a to ani v online podobě ani v té tištěné... :-) Stále ještě "držíme" a snažíme se zodpovědně pracovat.
Pořád probíhají společné individuální konzultace, využíváme řady komunikačních prostředků, 
jak můžeme své učení sdílet a rozvíjet.

A nebyl by to správný týden, kdyby se u nás něco nového nepřihodilo, 
nejen že se neustále rozšiřuje ŽELVÍ KLUB, ale někomu přibyl doma i HUGO. :-)
Koukněte, no není roztomilý?! :-) 
Přejeme řadu příjemných a nezapomenutelných chvil, Hugo...
Zpravodajství z ŽELVÍHO KLUBU je pro tento týden vskutku unikát. Podívejte se sami. :-)Tak takhle nějak NÁŠ "PEČOVACÍ TÝDEN" VYPADAL!!!
A nezapomínejme na to, že tak, jak bude vypadat naše pečování, bude vypadat i naše planeta.
Začněme tedy každý sám u sebe a změníme celý svět! :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat