úterý 14. prosince 2021

ITV_CESTA JABLKEM - aneb Od slupky k ohryzku...

 

Jablko se stalo pro letošní podzim tak nějak přirozeně naší srdeční záležitostí. Nějak se nám od něho nechce. Návštěva v sadu byla natolik jedinečná, že nezbývalo nic jiného, než se k němu vrátit a pořádně se do něj zakousnout. 😉👍

JAK TO NAŠE ZAKOUSNUTÍ VYPADALO?

CO VŠECHNO TO OBNÁŠELO?

A JAK NAKONEC CHUTNAL OHRYZEK?

 

Tak to nemůžeme jinak přiblížit než tím, že budete pozorně číst dašlí část našeho příspěvku....

Dostat se k samotnému jádru věci není nikdy jednoduché a obnáší to řadu věcí, příprav a práce samotné. Ale to nám nevadí, MY máme výzvy rádi. 😉😊

 
Všechno to vlastně začalo malým zeleným jablkem.

 
Nejprve jsme si složili jednoduché jablečné puzzle (což byl ranní úkol)
a stejně tak jsme složili i celý příběh o zeleném jablku.

 
Někteří z nás se pustili o ŽIVOTABÁSNÍ o zeleném jablku 
a jiní zase ústně tvořili PĚTILÍSTEK.
 

 
 Následoval opis vět do sešitu.
Na koberci byly připravené karty s větami. Každý z nás si vybral jednu větu/kartu, vzal si ji na své místo a pustil se do opisu věty do sešitu. Když byla věta napsána a pečlivě zkontrolována, musela se vrátit zpátky na koberec, aby byla k dispozici ostatním. Vybrali jsme si další větu a zase jsme ji šli zapsat a takhle to pokračovalo tak dlouho, dokud každý z nás neměl 4 věty ve školním sešitě. 👍😉
 Druháci měli připravený běhací diktát, kdy na chodbě na různých místech byly připevněné věty z příběhu o zeleném jablku. Každý jsme si museli nějakou větu vybrat, přečíst si ji a snažit se jí zapamatovat a zapsat správně do sešitu. Karty s větami se nesmí sundavat, aby byly opět k dispozici dalším, kteří zrovna píší běhací diktát.
 
a...

 .
..páťáci pracovali na uvedené práci na tabuli. 👍


 
 Prostě rozhodně nikdo nezahálel.
 
V průběhu týdne navazovala práce v jednotlivých centrech aktivit
Kde jsme sice každý sám za sebe, ale i jeden za druhého.


Tak například v POKUSECH a OBJEVECH jsme se pustili do hlubšího poznání jablka.

  
Každý musel nejprve rozkrojit své jablko. Následně vyndat jadýrka, která si dal zaschnout na parapet, aby se dala posléze lépe sázet. No a zbytek jablka bylo nutné nastrouhat a přichystat si jablka se skořicí ke společné ochutnávce.
  Když bylo všechno úspěšně nastrouháno 
a jablka ochucena, 
mohli jsme se pustit do ochutnávky.


 
A co na nás čekalo třeba v CA ČJ?

 
 
 
Prvňáci opisovali věty do svého jablíčka...
 
Druháci pracovali na své práci, 
kde opakovali probírané učivo.

No a páťáci k samostatné práci také pracovali na svém  PÍSMOMALÍŘI 
pomocí kostičkového příběhu.
Nejprve si vybrali jeden z obrázků a následně vymýšleli k obrázku kostičkový příběh, 
který zapipsovali do připraveného obrázku jablka.
 Jako společná práce byla příprava 
PODZIMNÍHO PIKNIKU PRO OBYVATELE ŠKOLNÍ ZAHRADY.
 
Součástí pikniku nebylo jen nakrájet správně jablko, doplnit nějakou přírodní dekorací a umístit někde na dostupném místě pro obyvatele školní zahrady, ale zároveň vytvořit o celém pikniku společný záznam.

 
V ATELIÉRU na nás čekala ... jak práce samostatná, tak práce společná.

Samostatná práce....

  ..společná práce: DOMEČEK PRO ČERVA LOJZU.


Každá práce obnášela svoje. Někdo raději pracuje sám, než s někým ve skupině. Nebo zrovna poměrně pečlivá práce nemusí být to pravé ořechové. Na druhou stranu zase ani práce ve skupině nemusí být ideální pro všechny. Domluvit se společně na tom, jak takový domeček bude vypadat, co všechno v něm bude a podobně. 👀 No, dá to zabrat všem...

V CA_M na některé z nás čekaly zlomky, dělení jablka na části.


 
...barevné řady a určování počtu nebo ...


  ..čtvercová mříž. 👍

 
Nebo jsme také řešili úlohy v prostředí DĚTSKÉHO PARKU, VÝSTAVIŠTĚ, KROKOVÁNÍ
protože cesta za jablkem to prostě chtěla. 😉😁

V průběhu týdne při ranních úkolech jsme třeba řadili správně za sebou obrázky jablek...
 

...nebo jsme se snažili vyznat ve velkém množství teček...


...případně jsme se pouštěli někteří do jednotažek a dalších takových podobných záležitostí. 
Podstatné je a bylo, že všechno pořád tak nějak vonělo jablkem. 😉👍

A VÍTE VLASTNĚ PROČ?
No...
Tak třeba ve středu jsme měli společnou snídani
kde jsme připravovali jablečný čaj. A nejen to, samozřejmě jsme ho i ochutnali.


 
Hodnocení naší snídaně proběhlo pomocí papírového hrnečku, do kterého měl možnost každý zapsat, co se mu líbilo nebo případně, jak se mu líbil další příběh o jablku, který nám Dita předčítala.
 

 
 Někteří se aktivně zapojili do ŠTRŮDLOVÁNÍ
A doma upekli štrůdl podle různých domácích receptů.
 
 
Neskončilo však jen u něho. ŠTRŮDLOVÁNÍ je sice fajn, ale CESTA JABLKEM a bez pořádného jablka roku, tak to by asi dvakrát moc nešlo. 👍 Vzali jsme si to skutečně k srdci a některá jablka dokonce do školy putovala v ochranných bednách, aby nepřišla k úrazu.👀
  
No a nakonec vyhrála jablíčková slečinka v šatech. 👀👍

 
Starší nelenili ani doma a v rámci VÝZVY PANA PONOŽKY 
se snažili poznat sebe skrz vlastní jablíčko.
Jestli je to vůbec možné, by bylo snad i na další příspěvek. 
Tak tady jen malá ochutnávka.
 
 
MÁTE JEŠTĚ POCIT, ŽE JSME SE ZAKOUSLI MÁLO?
 
 
No, jak myslíte, ale nám to docela stačilo... 😂👍😇
 Žádné komentáře:

Okomentovat